Actief aan de slag met Amsterdamse wijkteams van morgen

Woordenboek

We gebruiken heel wat termen in de wereld van hulp, zorg en ondersteuning. Wat verstaan we onder wat? In deze lijst lees je de uitleg van de termen die we gebruiken bij de Doorontwikkeling Wijkteams. Heb je een nieuw, ander, beter woord? Laat het weten!

Wijkteam
Er zijn diverse groepen in Amsterdam die de term wijkteam gebruiken. Op dit moment (2019) werken er diverse teams en netwerken in gebieden van verschillende grootte. Dat zijn Ouder- en Kindteams, Activeringsteams en Samen DOEN teams en wijkzorgnetwerken.

Wijkteam van morgen
Vanaf 2021: De Amsterdamse wijkteams van morgen zijn herkenbare teams in de buurt. Volwassenen zijn welkom bij het Sociaal Team; ouders en kinderen bij het Ouder- Kind Team (OKT).

Professionals
Verzamelterm voor ieder die in een buurt of wijk werkt aan zorg- en hulpverlening voor Amsterdammers. We bedoelen met deze term ook professionals gespecialiseerd in schulden, inkomen, wonen etc.

Verbond
Het Verbond is een oefenplaats voor de Wijkteams van morgen. Er is al een Verbondsteam gestart in Nieuw West. Vanaf mei volgen er teams in buurten (buurtcombinaties) in Noord, Zuid Oost en Oost.
De naam Verbond staat voor de relatie tussen Amsterdammer en professionals en tussen professionals onderling. Verbond van 100 staat voor de 100 verhalen van Amsterdammers en professionals die we gedurende deze periode verzamelen om van te leren en vandaaruit te ontwikkelen. Uniek is dat de gemeente het Verbondsteam ondersteunt met maatwerkbudget en regelruimte. Met deze experimenteerruimte is het team in staat maatwerk toe te passen voor Amsterdammers met meerdere complexe problemen die niet 1,2,3 op te lossen zijn. Dat zijn vaak problemen in combinatie met de bestaanszekerheden wonen, schulden, inkomen en veiligheid.

Basisvoorzieningen
Alle activiteiten die bijdragen aan het versterken van de zelf- en samenredzaamheid van Amsterdammers en het meedoen van Amsterdammers onderling. Dicht in de buurt en zonder vorm van indicatie voor iedereen beschikbaar.

Multiproblematiek
Onder multiproblematiek verstaan we alle problemen die
– meervoudig zijn (er is sprake van meerdere problemen) en – meervoudig complex als er sprake is van een meerdere problemen in combinatie met bestaanszekerheden (en deze interferen met elkaar) We gebruiken in plaats van het woord multiproblemen of multiproblematiek de aanduiding: meervoudige (complexe) problemen

Vul jij deze lijst aan? Welk woord mist hier volgens jou? Of heb jij een andere uitleg van hetzelfde woord? Heb je een nieuw of beter woord?

Stuur een mail naar f.cevik@amsterdam.nl.