Actief aan de slag met Amsterdamse wijkteams van morgen

Wijkteams van morgen

Iedere Amsterdammer kan meedoen in onze stad; Amsterdammers kunnen zich maximaal ontplooien naar eigen vermogen en zo het meeste uit hun leven halen. Amsterdam is een stad van ons samen, iedereen kan zich ontwikkelen in een eigen tempo.
Dit geldt ook voor de meest kwetsbare Amsterdammer; de Amsterdammers die dat nodig hebben krijgen de ondersteuning die bij hen past.

Dat is wat ons drijft om zorg en ondersteuning voortdurend te ontwikkelen en te verbeteren. Het is ook de motivatie om vanaf 2021 een volgende en belangrijke stap te zetten in de Amsterdamse zorg en ondersteuning via wijkteams. De gemeente Amsterdam nam begin 2019 het voortouw met een denkrichting voor de Amsterdamse Wijkteams van morgen.

Wijkteams vanaf 2021

Amsterdammers met hun vragen op het gebied van zorg, opvoeding, activering en ondersteuning kunnen vanaf 2021 terecht bij een herkenbaar Amsterdams wijkteam in de buurt. Volwassenen zijn welkom bij het Sociaal Team; ouders en kinderen bij het Ouder- en Kindteam (OKT). Vandaaruit worden ze verder geholpen en ondersteund, passend bij hun situatie. Zo licht als kan zo zwaar als nodig.

Met de Amsterdamse wijkteams van morgen willen we zorg en ondersteuning in de buurt in samenhang organiseren en financieren; eenvoudig en herkenbaar. Op maat; passend bij de situatie van de Amsterdammer en in combinatie met de bestaanszekerheden wonen, inkomen, schulden en veiligheid. Waardoor Amsterdammers ervaren dat zorg en hulp dichtbij is en ze tijdig, passend bij hun situatie geholpen worden. Juist ook de Amsterdammers die te maken hebben met meerdere problemen op verschillende gebieden.

Afgelopen jaren

Afgelopen jaren hebben we in Amsterdam de netwerkontwikkeling voorop gesteld om van onderop en dichtbij de burgers samenwerkingen op te zetten tussen buurtbewoners, formele en informele partijen. Met deze volgende stap in 2021 brengen we meer structuur aan, vergroten we de herkenbaarheid en bieden we meer samenhang.

Bijvoorbeeld Elias

Elias heeft veel moeite met de opvoeding van zijn kinderen. Ook tobt hij met schulden en heeft hij ondersteuning nodig bij de planning van zijn huishouden. Op dit moment kan hij bij allerlei teams in Amsterdam terecht die vervolgens vanuit diverse organisaties en afdelingen met zijn gecombineerde vraag aan de slag gaan. Gelukkig gaat dat vaak goed. Maar het kan beter. Het stelsel van het sociaal domein is nu zo georganiseerd dat de samenwerking niet optimaal uit de verf komt. Samenwerking tussen informele partijen en professionals, tussen zorgorganisaties en binnen de gemeente. Hierdoor lukt het nog onvoldoende om in samenhang te werken en in samenhang aan te sturen. Juist ook in combinatie met de bestaanszekerheden wonen, inkomen, schulden en veiligheid.

Wijkteam van morgen

Als Elias in 2021 bij het Wijkteam van morgen aanklopt, dan merkt hij dat hij in samenhang ondersteund wordt. Het team is van allerlei markten thuis.  Ze gaan in oplossingen uit van de situatie van Elias, de mogelijkheden in de buurt en daarna welke formele inzet nodig is. Als ze zijn vraag niet (volledig) zelf kunnen beantwoorden, schakelen ze gespecialiseerde hulp- en zorgverleners in. Daarbij houden zijzelf, samen met Elias de regie. Zodat hij zich niet van het kastje naar de muur gestuurd voelt. Kortom: Ondersteuning en coördinatie in één hand. Juist de vroegtijdige verbinding met bestaanszekerheden biedt een krachtige basis voor impactvolle zorg en hulpverlening.

Professionals

Wat betekent dat voor de professionals die nu werken in zorg en welzijn in Amsterdam? We willen hen met deze plannen vanaf 2021 nog beter in staat stellen om in samenhang mét impact te doen wat nodig is voor iedere Amsterdammer.
En dat ze iedere dag soepel en met plezier samen werken. Daarbij is iedere professional in zorg en welzijn keihard nodig. Ook in 2021!

Brede ontwikkeling
De ontwikkeling van de Wijkteams is onderdeel van de brede doorontwikkeling Sociaal Domein. Daarin wordt onder andere gewerkt aan het versterken van de basisvoorzieningen in de buurt en in de wijk. Zie Dooront­wikkeling Sociaal Domein.

Thema's uitwerken

De hoofdlijn zoals in het document Actief aan de slag met de wijkteams van morgen geschetst is bekend. Er zijn legio onderwerpen en thema’s die verder onderzocht en uitgewerkt moeten worden het komende jaar. Onderwerpen waarmee we nu al gestart zijn: welke dienstverlening is er in het Team Sociaal? Wat kan ik verwachten als Amsterdammer? Aanpak multiproblematiek, Toegang, Governance.