Actief aan de slag met Amsterdamse wijkteams van morgen

Vraag & Antwoord

Wat is de status van de plannen over de wijkteams van morgen?
Het is een koers (denkrichting) die de gemeente in hoofdlijnen heeft neergezet. De gemeente wil hier nu al over communiceren omdat ze samen met zorgaanbieders, cliënten en andere betrokkenen aan de slag gaat met de uitwerking van de denkrichting.
Er volgt besluitvorming stapsgewijs: in de gemeenteraad tegen de zomer van 2019 (hoofdlijnen) en begin 2020 (nader uitgewerkt voorstel).
Kan ik meedenken? Waar geef ik mijn reactie op de plannen?
Bespreek dit in je team en/of met je leidinggevende. De komende periode is een tijd waarop er van alles uitgewerkt wordt. Daar worden vele mensen uit diverse organisaties, platforms en overleggen bij betrokken.
Wat wordt nog nader uitgewerkt en wat is al wel bekend?
De hoofdlijn zoals in het document Actief aan de slag met de wijkteams van morgen geschetst is bekend. Er zijn legio onderwerpen en thema’s die verder onderzocht en uitgewerkt moeten worden het komende jaar. Onderwerpen waarmee we nu al gestart zijn: welke dienstverlening is er in het Team Sociaal? Wat kan ik verwachten als Amsterdammer? Aanpak multiproblematiek, Toegang, Governance.
Hoeveel teams komen er straks en waar dan?
Dat weten we nog niet.
We weten wel dat het er meer worden dan nu (een team moet een grootte hebben die past bij de vorm van samenwerken) en dat we willen werken met buurtcombinaties. De ene buurt is de andere niet, we willen daar juist goed op inspelen.
Er wordt in de denkrichting gesproken over een generalistisch team. Wat zijn de beelden daarbij?
De professionals in het team hebben allemaal gemeenschappelijke basis (kennis van alle domeinen, inkomen schuldenproblematiek etc.) Daarbij hebben ze een eigen vakgebied. Het groeimodel is dat we toewerken naar een team waarin alle professionals een set basiskennis hebben in aanvulling op wat ze nu al aan vakkennis hebben.
Wat zijn bestaanszekerheden, en waarom zijn ze belangrijk?
Veel Amsterdammers die hulp of ondersteuning nodig hebben, hebben niet één probleem maar meerdere. Bijvoorbeeld Marcel die een opvoedprobleem heeft én schulden. Of Kilian die in een moeilijke periode werkelijk alles tegelijk op haar bordje heeft met én opvoedproblemen én een depressie én wonen. Er zijn hulpvragen in soorten en maten. Soms is een vraag enkelvoudig, soms meervoudig én soms gecombineerd met vragen op het gebied van wonen, inkomen, schulden en veiligheid (bestaanszekerheden). Vragen worden complex doordat al deze onderdelen invloed hebben op elkaar. Uit wetenschappelijk onderzoek blijft onzekerheid over bestaanszekerheden zodanig stress oplevert dat zorg en ondersteuning minder goed kan beklijven. Om doorbraken te realiseren en verschil te maken in situaties is daarom een gecombineerde aanpak nodig.
Wat betekent het Verbond voor betrokken Amsterdammers?
De doelgroep van het Verbond leggen we niet op voorhand vast. Hoe en welke rol de Amsterdammer zelf vervult in het Verbond is afhankelijk van de situatie. De werkwijze in het Verbond is dat casuïstiek besproken wordt vanuit de doelen van de Amsterdammer (niet die van de professionals). Hij of zij staat immers aan het roer. Hoe en wanneer iemand aansluit, kan per persoon of situatie verschillend zijn. Soms zal dat ook een ervaringsdeskundige of mantelzorger kunnen zijn.
Via het Verbond gaan we de Amsterdammers uiteraard vragen naar hun ervaring en beleving. Merken ze dat hun vraag het uitgangspunt is? Dat ze beter in staat zijn gesteld om regie te houden over hun eigen problemen? Is hij of zij béter geholpen? Wat maakt het anders? Etc. Wanneer er toestemming is, vertellen we de verhalen van Amsterdammers en van professionals graag verder (via bijvoorbeeld interviews of vlogs) zodat meer mensen ervan kunnen leren.
Wie doen er mee in Het Verbond?
In overleg met de gebieden en de zorgorganisaties worden professionals benaderd om mee te doen met het Verbond. Er worden afspraken gemaakt met de organisatie waarbij ze in dienst zijn zodat ze ruimte en tijd hebben om zich in het Verbond in te zetten.