Actief aan de slag met Amsterdamse wijkteams van morgen

Het Verbond

Waar kunnen we beter dingen uitproberen dan op de plek waar het gebeurt? Bij Amsterdammers die ondersteuning nodig hebben en degenen, Amsterdammers en professionals, die dat leveren.

Daarom starten zorgaanbieders en gemeente met oefenplaatsen voor de Wijkteams van morgen in vier buurten in Amsterdam: Noord, Zuid Oost, Nieuw- West en Oost. Teams (met de naam: Het Verbond van 100) werken verder uit wat in de denkrichting is geschetst; ze testen en verrijken dit. Daarmee geven ze waardevolle input voor de uitwerking van de plannen en wordt samen geleerd wat werkt en wat beter kan. Uniek is dat de gemeente het Verbond ondersteunt met maatwerkbudget en regelruimte.
Met deze experimenteerruimte is het team in staat maatwerk toe te passen voor Amsterdammers met meerdere complexe problemen die niet 1,2,3 op te lossen zijn. Dat zijn vaak problemen in combinatie met de bestaanszekerheden wonen, schulden, inkomen en  veiligheid.

Vanaf mei 2019 start het Verbond in drie buurten. In Nieuw-West is al een groep begonnen. Deze heeft als focus de ontwikkeling van een werkwijze voor Amsterdammers met meervoudige (complexe) problemen.

 

Wat is het Verbond?

Het Verbond is een leer- en doe groep uit allerlei domeinen en disciplines die werken in een bepaalde buurt in Amsterdam. Ze gaan aan de slag met een nieuwe werkwijze van leren, ontwikkelen én werken tegelijk. De leefwereld en de vragen van de Amsterdammer met meerdere problemen vormt de basis van de werkwijze. Het Verbond is vernieuwend omdat professionals vanuit wonen, inkomen en schulden meedoen. Er is bovendien gelegenheid om direct door te pakken doordat de gemeente faciliteert met onder andere regelruimte en maatwerkbudget.

Wie zitten in het Verbond?

De groep is samengesteld uit professionals vanuit de verschillende wijkteams en disciplines uit diverse kolommen en afdelingen in Amsterdam. Ook informele partijen haken aan. Natuurlijk krijgt de Amsterdammer zelf nadrukkelijk een rol. Dat kan, afhankelijk van de situatie, de cliënt zelf zijn en/of een ervaringsdeskundige.

Ontwikkelopgave

De hoofdopgave van de doorontwikkeling Wijkteams is om wijkteams eenvoudiger en herkenbaar te organiseren en vanuit deze basis maatwerk te bieden aan Amsterdammers. Wijkteams van morgen zijn dé plaatsen en mensen waar zorg en hulp samenkomt in de buurt. De Amsterdamse wijkteams van morgen werken via een duidelijke en heldere structuur, met afspraken over rollen en  verantwoordelijkheden. Hóe in de wijkteams van morgen gewerkt gaat worden, wordt onderzocht met behulp van ontwikkelopgaven in vier ‘Verbondsgroepen’. Een ontwikkelopgave is een klein onderzoek om te achterhalen wat de rol van het Wijkteam van morgen kan zijn op een specifiek inhoudelijk terrein. Het antwoord op de ontwikkelopgave wordt niet gevonden door literatuurstudie of door brainstorm van beleidsambtenaren of door het bestuderen van hoe anderen gemeenten het doen. Maar door de praktijkervaringen uit de Verbondsgebieden.

Verbond van 100

De naam Verbond benadrukt de band tussen mensen: we maken als het ware een bondje tussen de Amsterdammer die problemen ervaart en de betrokkenen en deze betrokkenen ook weer onderling. Een verbond is niet vrijblijvend maar vraagt wederzijdse inzet, heldere afspraken en 100% commitment. Ook zullen er minstens honderd verhalen van Amsterdammers en professionals betrokken zijn bij deze bijzondere manier van leren, doorpakken en ontwikkelen.

Leer- en doe plek
Leer- en doe plek

Planning

Vanaf eind mei 2019 start het Verbond in drie buurten in Amsterdam. De voorbereidingen zijn in volle gang.

Download de pdf: Ben jij de aanjager die wil meewerken aan de Sociale Teams van morgen?